Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

  kompaniýa (1)
  kompaniýa (4)
  kompaniýa (3)
  kompaniýa (2)
  kompaniýa (6)
  kompaniýa (5)

Jiaheda - 2017-nji ýylda döredildi;Satuwdan öňki umumy meýilnamalaşdyryş, garaşsyz gözleg we ösüş, enjamlary öndürmek, gurnamak we düzeltmek we ulgamlaryň satuwdan soňky hyzmatyny birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Kompaniýa esasan ultrases ses arassalaýyş enjamlary, pürküji arassalaýyş liniýalary, tekiz arassalaýyş enjamlary, ýerüsti bejermek bilen meşgullanýar ……

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Zawodyň umumy meýdany 1700 inedördül metr.Zawodyň umumy meýdany 1700 inedördül metr.

  Zawodyň umumy meýdany 1700 inedördül metr.

 • Iň oňat inerener R&D topary bar.Iň oňat inerener R&D topary bar.

  Iň oňat inerener R&D topary bar.

 • Talap boýunça özleşdirmegi goldaň.Talap boýunça özleşdirmegi goldaň.

  Talap boýunça özleşdirmegi goldaň.

 • 1 ýyl kepillik, ömürlik onlaýn hyzmat.1 ýyl kepillik, ömürlik onlaýn hyzmat.

  1 ýyl kepillik, ömürlik onlaýn hyzmat.

 • Bäsdeşlik bahalarynda ýokary hilli arassalaýyş enjamlary bilen üpjün edýäris.Bäsdeşlik bahalarynda ýokary hilli arassalaýyş enjamlary bilen üpjün edýäris.

  Bäsdeşlik bahalarynda ýokary hilli arassalaýyş enjamlary bilen üpjün edýäris.

 • Sargyt önümçiliginiň wagty 10-20 gün.Sargyt önümçiliginiň wagty 10-20 gün.

  Sargyt önümçiliginiň wagty 10-20 gün.

HABARLAR

Iň soňky habarlar

Iň soňky habarlar

Standart däl arassalaýyş we guradyjy enjamlaryň awtomatlaşdyrylyşyna we akylly geljegine ýetmek we Senagat 4.0-e kömek etmek.

Ultrases ses arassalaýjy maşynlary awtoulag böleklerini arassalamakda ulanmak
Ultrases arassalaýjy maşynyň işiniň ýörelgesi Howadaky köpürjikler suwda ultrases tolkunlaryny emele getirmek üçin tok arkaly suwda ýüze çykýar.Köpürjikler gen üçin hemişe partlaýjy ...
Ultrases arassalaýyş görnüşi, spreý arassalaýjy enjamlar arkaly amal
Spreý arassalaýjy enjamlary arassalamak prosesi awtomatiki usulda PLC programmirlemesi bilen dolandyrylýar we enjam enjam, kir ýuwulýan otag, çözgüt gutusy, aýlanýan süzgüç ulgamy ...

Kompaniýanyň hyzmatdaşy

 • BONKE
 • GAC-GROUP
 • COFCO
 • WenShi
 • CIME
 • HENGBO
 • Panasonic
 • WABCO
 • SYMG
 • GIGOLD
 • KINGA
 • TTSTORE