Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Ultrases ses arassalaýjy maşynlary awtoulag böleklerini arassalamakda ulanmak

Ultrases arassalaýjy maşynyň işiniň ýörelgesi

Howadaky köpürjikler suwda ultrases tolkunlaryny döretmek üçin tok arkaly suwda ýüze çykýar.Energiýa öndürmek üçin köpürjikler yzygiderli partlaýjydyr.Energiýa suw tolkunlary arassalaýjy desganyň üstüne täsir etmegini dowam etdirýär, ondan daşlaşmak üçin oňa goşulan hapalary we bakteriýalary ýok edýär.

habarlar-8

Awtoulag önümçilik pudagynda amaly

habarlar-9

Arassalaýjy awtoulag bölekleriniň möhürleme böleklerinde giňden ulanylýar we möhürleme bölekleri esasan möhürlenenden soň arassalanýar we möhürlenýär.Arassalanyňyzda, awtoulag bölekleriniň möhürleýji bölegini arassalaýjy gaba salyň, umumy maksatly wodorod wodorod arassalaýyş erginini goşuň we ultrases generatoryny işlediň.Ultrases üýtgäp durýan suwuklygyň üsti bilen, möhür basýan bölekleriň üstündäki suwuklykdaky howa köpürjikleri partlaýar, şeýlelik bilen bölekleriň üstündäki kir ýagyny aýyrýar.Has gowy arassalamak effektini gazanmak üçin listlere goýmak görnüşini ulanmak maslahat berilýär.Kiçijik böleklere deprek görnüşini ulanmak maslahat berilýär.

Doly awtomatiki ultrases arassalaýjy maşyn

Arassalaýjy awtoulag bölekleriniň möhürleme böleklerinde giňden ulanylýar we möhürleme bölekleri esasan möhürlenenden soň arassalanýar we möhürlenýär.Arassalanyňyzda, awtoulag bölekleriniň möhürleýji bölegini arassalaýjy gaba salyň, umumy maksatly wodorod wodorod arassalaýyş erginini goşuň we ultrases generatoryny işlediň.Ultrases üýtgäp durýan suwuklygyň üsti bilen, möhür basýan bölekleriň üstündäki suwuklykdaky howa köpürjikleri partlaýar, şeýlelik bilen bölekleriň üstündäki kir ýagyny aýyrýar.Has gowy arassalamak effektini gazanmak üçin listlere goýmak görnüşini ulanmak maslahat berilýär.Kiçijik böleklere deprek görnüşini ulanmak maslahat berilýär.

Önümçilik enjamlary bölekleri -eke-täk çukurly köp öýjükli Ultrasoniki arassalaýjy maşyn, peselýän arassalaýjy elektrik 80-i ýöriteleşdirip bolýar


Iş wagty: 05-2023-nji sentýabr