Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Habarlar

 • Ultrases ses arassalaýjy maşynlary awtoulag böleklerini arassalamakda ulanmak

  Ultrases ses arassalaýjy maşynlary awtoulag böleklerini arassalamakda ulanmak

  Ultrases arassalaýjy maşynyň işiniň ýörelgesi Howadaky köpürjikler suwda ultrases tolkunlaryny emele getirmek üçin tok arkaly suwda ýüze çykýar.Energiýa öndürmek üçin köpürjikler yzygiderli partlaýjydyr.Energiýa suw tolkunlary arassalaýjy obýektiň üstüne täsir etmegini dowam etdirýär, oňa hapa we bakteriýalary ýok edýär ...
  Koprak oka
 • Ultrases arassalaýyş görnüşi, spreý arassalaýjy enjamlar arkaly amal

  Ultrases arassalaýyş görnüşi, spreý arassalaýjy enjamlar arkaly amal

  Spreý arassalaýjy enjamlary arassalamak prosesi awtomatiki usulda PLC programmirlemesi bilen dolandyrylýar we enjam enjam, kir ýuwulýan otag, çözgüt gutusy, aýlanýan süzgüç ulgamy, ýyladyş ulgamy, suw kesiş ulgamy, ýag aýyrmak ulgamy we a. guratmak ulgamy.Iş prinsipi, iş bölegini arassalamak, ýagy aýyrmak ...
  Koprak oka
 • Awtoulag dwigatelleriniň böleklerindäki uglerod ýataklaryny arassalamak üçin näme ulanylýar?

  Awtoulag dwigatelleriniň böleklerindäki uglerod ýataklaryny arassalamak üçin näme ulanylýar?

  Dwigatel silindri awtoulag dwigateliniň esasy düzüm bölegidir.Silindr aýratyn garnituradyr.Dwigateli gurnanyňyzda silindr göwrümi, adatça: silindr görnüşli, porşenli, porşen halkasy, öň gapagy, arka gapagy, birleşdiriji çybyk podşipnikleri, esasy şah, esasy kafel, esasy kafel örtügi, durmak, basmak plitkalary, öň we yzky ýag möhürleri, ýag nasoslary, ýag duýgusy ...
  Koprak oka