Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Senagat ultrases arassalaýjy senagat zynjyry Çap ediji DPF blok bölekleri motor arassalaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:

1. Çalt tizlik, birmeňzeş täsir, poslamaýan polatdan içerki we daşarky çukurlaryň hemmesi.
2. Arassalaýjy ergin pürküji, suw pürküji ýuwmak, fanat urmagy we yssy howany guratmak ýaly funksiýalary bolan üznüksiz arassalaýjy enjam.
3. Guralyň iş wagty, temperaturasy we güýji (sazlap bolýar).
4. Arassalaýjy maşyn, estafeta dolandyryşy bilen doly awtomatiki usulda işleýär we iş böleklerini el bilen ýüklemekden we düşürmekden başga ähli amallar awtomatiki usulda tamamlanýar.
5. Ölçeg parametrleri zerur bolanda düzülip bilner.
6. Bu enjamyň birnäçe iş stansiýasy, doly funksiýalary, amatly gurluşy, amatly işleýşi we gowy arassalaýyş täsiri bar.Uly iş böleklerini arassalamak, zähmet gurşawyny gowulaşdyrmak we arassalamagyň we guratmagyň hilini ýokarlandyrmak üçin uly ähmiýete eýe.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo görkeziş

Ulanmak

Singleeke öýjükli ultrases ses arassalaýjy maşyn, mehaniki, elektron we beýleki pudaklarda uzalýan bölekleri we örtük böleklerini arassalamak üçin amatlydyr.Giňden ulanylýar: lýuboý senagaty, apparat önümleri senagaty, guradyjy senagat, awtoulag zapas şaýlary senagaty, tüwi bişiriji senagaty, arzan bahadan.

Önüm aýratynlyklary

SUS304L ösen poslamaýan polatdan arassalaýjy gap, içerki meşhur ýokary basyşly suw nasosy, himiki nasos we turba nasosy müşderileriň isleglerine görä düzülendir.Uzak wagtlap üznüksiz işläp biler, içindäki howpsuzlyk ýyladyş ulgamy, sazlanylýan temperatura gözegçilik ulgamy bar, howpsuz we işlemek aňsat, müşderiniň talaplaryna laýyklykda dizaýn we öndürilip bilner.

(1) Uly göwrümli üznüksiz awtomatiki işlemäge ukyply

(2) simpleönekeý gurluşlary we turba armaturlaryny arassalamak üçin amatly

(3) Galvanizli we poslamaýan polatdan ýasalan gabyklar ulanylyp bilner, içindäki PU pürküji turbalary we kanallar arkaly berkidilýär.

Machinehli enjam poslamaýan polatdan ýa-da (inedördül) skelet bilen kebşirlenen doly ýapyk gurluşdyr.Arassalaýjy maşynyň ýokarky gapagy, energiýa sarp edilişini azaltmak üçin daşarky izolýasiýa gatlagy bilen 1,2 mm galyňlykda poslamaýan polatdan ýasalan bir gatly gurluşy kabul edýär.

Ulanyş gerimi

Sleke öýjükli ultrases ses arassalaýjy maşynlar dürli pudaklarda has giňden ulanylýar.

Apparat pudagy şulary öz içine alýar:Aşhana we hammam, lýubka we öý enjamlary önümleri Co., Ltd.

Raýat senagaty:Nahar tabaklaryny, gap-gaçlary, hammam polotensalaryny we polotensalary köpçülikleýin arassalamak.

Awtoulag pudagy:motor örtügi, zynjyr çap ediji DPF blok bölekleri, dwigateli arassalamak we ş.m.

Jikme-jik aýratynlyklar

Içki çukuryň ululygy 1000 * 1000 * 800 (L * W * H) mm
Içki tankyň kuwwaty 800L
Iş ýygylygy 28 / 40KHz
Ultrases güýji 0-6600W
Wagt sazlanyp bilner 1-99 sagat sazlap bolýar
Atingyladyş güýji 12000W
Temperaturany sazlap bolýar 20-95C °
Gaplamanyň agramy 500KG
Bellik Spesifikasiýa salgylanmasy zerur bolanda düzülip bilner

Önümiň görkezilmegi

Senagat-ultrases-arassalaýjy-1
Senagat-ultrases-arassalaýjy-3
Senagat-ultrases-arassalaýjy-2
Senagat-ultrases-arassalaýjy-4

  • Öňki:
  • Indiki: